Når sjelen kaller

I dagens kaotiske verden er det en balansekunst å bevare roen, optimismen og tilstedeværelsen. Den kan oppleves både ensom, forvirrende og overveldende.   28.februar er startdatoen på en fantastisk reise jeg ønsker å invitere deg på. Reisen går over 9 uker, med inntil 22 deltagere og hvor vi møtes  til åtte digitale samlinger for en…